138 Đường Số 1, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM
Trang chủ » GIẢI PHÁP XỬ LÝ VẾT NỨT BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM ÁP LỰC CAO

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM ÁP LỰC CAO

QUI TRÌNH XỬ LÝ NỨT BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM ÁP LỰC CAO

Áp dụng: nứt trần và sàn bêtông, cột bêtông, gia cố kết cấu bêtông