138 Đường Số 1, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM

BAN CÔNG

5kg/Thùng -18kg/Thùng     NEW

Giá: 810.000đ
28kg / Bộ
Chất A : 10kg ; Chất B : 18kg

Giá: 1.250.000đ
5 kg / Thùng ; 18 kg / Thùng

Giá: 450.000đ
5 kg / Thùng ; 18 kg / Thùng

Giá: 700.000đ
5 kg / Thùng ; 18 kg / Thùng

Giá: 600.000đ